Monitoring & Logistic logo
Početna Naplata parkinga (ANPR) Satelitski nadzor vozila Kontakt

Sistem automatske naplate parkinga (ANPR)

 

 

ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

 

 

ANPR (Automatic Number Plate Recognition) sistem za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka tablica vozila postaje sve više nezaobilazan element tehničke zaštite u smislu kontrole ulaza i kretanja vozila. Osnovna funkcija ANPR sistema je očitavanje registarskog broja vozila sa slike vozila.

  

Pročitan niz znakova predstavlja rezultat ANPR sistema, koji je ulazni podatak za naknadne obrade. Najčešće se tako pročitani alfanumerički niz proverava u bazi podataka sa registarskim brojevima. Baza podataka se kod jednostavnijih sistema nalazi na lokalnom računaru dok se kod većih sistema pročitani registarski broj može proveravati preko glavnog servera. Na osnovu rezultata proveravanja u bazi podataka izvršava se određena funkcija koja zavisi od primene sistema.

 

Oko i u rafinerijskim postrojenjima sistem za očitanje registarskih oznaka ANPR se koristi za kontrolu i upravljanje parkiralištima na otvorenim površinama, podzemnim garažama, za kontrolu prolaza kroz određene delove pogona, kontrolu pristupa važnijim objektima (skladištima), kontrola međunarodnih ADR oznaka za prevoz opasnih materijala, teretnih vozila i vagon cisterni. Tim sistemom mogu se registrovati sva ona vozila koja su učinila neki prekršaj ili grešku u protokolu rafinerije. Naknadno se može razgovarati sa vozačem takvog vozila u smislu korekcije ili zabrane ulaza u krug ANPR se koristi i kod mnogih drugih aplikacija sa ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja kriminala. U aplikaciji automatizacije parkirališta sistem će automatski dizati rampu (odnosno neće podići rampu, ako registracije nekog vozila nema u bazi), ispisivati informacije o vlasniku vozila, tipu vozila, boji vozila, datumu registracije i slično. Pročitan niz podataka zajedno sa slikom, podacima o vremenu i datumu stvara bazu podataka. Takva baza podataka vrlo je važna za kasnije analize prolaza vozila kroz nadzornu ili automatizovanu kontrolnu tačku (kada je neko vozilo ušlo ili napustilo parkiralište, krug fabrike, brzinu kretanja itd.)