Monitoring&Logistic logoEnglish
                          Početna     Naplata parkinga (ANPR)     Satelitski nadzor vozila     Rečnik     Uputstva     Kontakt

Rečnik

 

 

ANPR (eng.Automatic Number Plate Recognition)

 

Sistem za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka tablica vozila.

 

 

AVL (eng. Automatic Vehicle Location)

 

Automatska lokacija vozila.

 

 

GPS (eng. Global Positioning System)

 

GPS je skraćenica za Sistem Globalnog Pozicioniranja. U orbiti se koristi oko 30 GPS satelita, koji omogućavaju uređaju određivanje pozicije pomoću GPS prijemnika. Od 1978, kada je lansiran prvi satelit, omogućeno je praćenje vozila i ljudi.

 

 

NAVSTAR GPS

 

Skraćenica od Navigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System, razvijen od strane vojske SAD.

 

 

GPS Navigacijski signali

 

Primarni navigacijski signal koji sadrži četiri osnovna podatka – datum i vreme (srednjeevropsko), geografske koordinate (širina i dužina), smer kretanja i nadmorsku visinu – od 1985 godine odobren za javno korišćenje.

 

 

GPS proračun pozicije

 

Sve koordinate se proračunavaju prema WGS84 (World Geodetic System) koordinatnom sistemu. Svaki signal satelita se identifikuje posebnim kodom. GPS prijemnik u Uređaju koristi 3 glavna parametra za proračun pozicije: trenutno vreme, poziciju satelita i vreme kašnjenja primljenog signala. U zavisnosti od broja satelita čije signale registruje GPS prijemnik, zavisi preciznost pozicije (3 satelita daju tačnost od oko 10 m).

 

 

GPS sistem praćenja

 

GPS sistem praćenja omogućava lociranje vozila, lica i memoriše poziciju po unapred zadatim intervalima, koje operator sistema može prilagođavati potrebama korisnika. Primljeni podaci se mogu memorisati u procesorskoj jedinici GPS uređaja i/ili prosleđivati udaljenom kompjuteru preko modema.

 

 

GPRS (eng. General Packet Radio Service)

 

Servis mreža mobilne telefonije za prenošenje podataka internet protokolom.