ENPARK menagment sistem omogućava potpunu naplatu parkiranja na ulicama.

ENPark aplikacija – za vas kao vlasnika parkirališa omogućava brz i siguran priliv bezgotovinskog novca, jer odvaja inkasanta od gotovog novca. Nije potrebna implementacija spoljašnjem aparata za naplatu parkinga, obzirom na visoke troškove održavanja takvih sistema.

Registracija na aplikaciji se vrši unosom:

  • broja mobilnog telefona i
  • registarskih oznaka vozila

Parking kredit se može dopuniti na 3 načina:

  • Plaćanjem platnom karticom
  • Kupovinom vaučera na samom parkiralištu
  • Pouzećem po poručenom vaučeru

Kupovinom parking kredita omogućen je ulazak i izlazak bez zadržavanja.

Prednost ENPARK aplikacije u  odnosu na naplatne aparate za prijem gotovine sa vraćanjem kusura, debitnih ili kreditnih kartica, posebno na otvorenim prostorima, je u tome da ENPark aplikacija funkcioniše bez tehničkih kvarova ili namernih oštećenja prethodno pomenute opreme.

Prednosti:

  • Omogućava brz i  siguran priliv bezgotovinskog novca
  • Odvaja radnika od gotovog novca
  • Funkcioniše bez spoljašnjeg aparata za naplatu parkinga
  • Funkcioniše bez tehničkih kvarova
  • Omogućena rezervacija parking mesta