Otvorena ulična parkirališta

ENPARK menagment sistem omogućava potpunu naplatu parkiranja na ulicama.

Mogući načini implementacije sistema:

 • Potpuno nov sistem kao jedini način plaćanja
 • Nadogradnja postojećeg parking sistema

ENPARK sistem funkcioniše na bazi aplikacije za smart telefone.

Načini plaćanja : Parking kreditom preko telefona ili uplatom računa na kraju meseca.

Prednosti ENPARK-a za vlasnike sistema:

 • Brza i efikasna kontrola
 • Ekonomičnost – mali troškovi kontrole
 • Puna naplaćenost parkiranja
 • Kontrola svih vozila bez subjektivnih izuzetaka
 • Mali broj zaposlenih
 • Minimalni broj reklamacija
 • Pozitivan odnos javnosti – čuvanje korisnika plaćanja kazne
 • Ustaljeni prilivi sredstava

Evidenciju provedenog vremena na parking mestima vrši specijalizovano vozilo, po utvrđenom ritmu i maršrutama.

Preduzeće koje naplaćuje parkiranje na ovaj način efikasno naplaćuje svako pojedninačno parkiranje, jer vozilo koje vrši kontrolu:

 1. Brže obavlja kontrolu od kontrolora (kreće se brzinom od 20-40 km/h)
 2. Registruje svako vozilo bez subjektivnih izuzetaka
 3. Vrši automatsku naplatu parkiranja po snimanju vozila
 4. Ima ogroman opseg

Na displejima u ulicama može biti prikazan broj slobnih mesta u toj ulici ili reonu.